!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Extrastämma 2017

På årsmötet fick vi i styrelsen uppdraget att uppföra ett nytt Subliftgarage. Dessvärre är uppdraget inte genomförbart då den stipulerande budgeten ej täcker upp kostnaden för de offerter som vi erhållet. I våra diskussioner har också en del frågetecken ställts om det liggande förslaget kanske har en del begränsningar somförtar en del av nyttan av bygget.

Därför kallas medlemmarna till ett extra möte, dokument finns nedan.

Dokument

Åva Protokoll extrastämma 17-09-28.pdf 2017-11-09
Kallelse ÅBS till Extrastämma 2017.pdf 2017-11-09