!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Extra årsmöte 2015

Här nedan finns dels kallelsen samt sedemera beslutsunderlagen som det extra årsmötet den 16 juni 2015 skall behandla enligt kallelsen:

- Valberedningens förslag på ordförande för ÅBS fram till årsmötet 2017 (se kallelsen)

- Finansieringsplan för anskaffande av en ny Sublift enligt förslaget som bifogats kallelsen

Dokument

ÅBS Årsmötesprotokoll Extra 2015.pdf 2015-07-08
Inköpsplan av ny Sub lift hösten 2015.pdf 2015-06-15
Kallelse till extra årsmöte 2015.pdf 2015-05-31