!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Varvplats

Varvet administreras av varvskommittén med varvschef som huvudansvarig.

Varvsplats erbjuds i första hand ÅBS samt Spiruddens medlemmar men i mån av plats även andra.

Under sommarsäsongen nyttjas varvet till parkering. Parkering får ej ske så att det hindrar ev. upptagning av båtar med sjöskada, vid container samt miljöstation.

Senast 1 april skall anmälan ha inkommit till styrelsen om båtägare av särskilda skäl önskar ligga kvar efter sjösättningsperiodens slut. 

All placering av båtar inom området sker enligt varvschefens direktiv. Brandgator får ej nyttjas för uppläggning.

Vad gäller sjö-/torrsättning se under fliken Sjö-/torrsättning.

I övrigt hänvisas till Ordningsföreskrifter kapitel 7-9

För frågor hänvisas till varvschef@avabatsallskap.se