!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sjö-/Torrsättning

All sjösättning och torrsättning sker i egen regi under ett antal helger/vardagar under vår/höst. Aktuella tillfällen finns angivna på hemsidan under fliken Kalender och information under Nyheter.

Ordinarie sjösättningsperiod är 20 april t.o.m 1 juni.

Ordinarie upptagningsperiod är 1 september t.o.m. 31 oktober.

Bokning sker via båtunionens inloggningssida (klickbar) och med egna inloggningsuppgifter. Bokning kan inte ske, ej heller ändras ca 7 dagar innan aktuell dag

Om du saknar inloggningsuppgifter, kontakta medlem@avabatsallskap.se

För mer information hänvisas till Ordningsföreskrifter, kapitel 7-9 samt Regler för pallning samt Kompletterande pallningsregler.

Vänligen läs också Att tänka på vid torr-, sjösättning

Frågor kring sjö- och torrsättning besvaras genom varvchef@avabatsallskap.se