!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arbetsplikt

Samtliga medlemmar skall utan ersättning genomföra minst ett arbetspass per år. Ett arbetspass omfattar minst 4 timmar. Ej utfört arbetspass debiteras enligt Prislista.

Arbetspass kan genomföras som Särskild eller Generell arbetsplikt.

Generell arbetsplikt utförs antingen på städdagarna som anordnas två gånger per år (vår och höst) eller vid de onsdagskvällar som anslås. Varje städdag räknas som ett arbetspass. 

Särskild arbetsplikt bestäms av styrelsen och personlig kallelse skall utgå i god tid före varje arbetstillfälle.

Passiva medlemmar är undantagna arbetsplikten.

För mer information, se Ordningsföreskrifter, punkt 2.2.5.

Frågor rörande arbetsplikt hänvisas till vice ordförande.