!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avgifter

Samtliga avgifter återfinns i vårt dokument Prislista (klickbar)

Som ny medlem betalat man dels inträdesavgift, årets medlemsavgift som samtidigt vanligtvis nyckeldepositionen. Efter att man blivit invald i ÅBS kan man anmäla sig för hamnplats genom hamnkaptenen och/eller varvsplats genom varvschefen.

Prislistan kan ändras utan avisering.