!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrande dokument

Här hittar det regelverk som styr vårt miljöarbete inom ÅBS och hur vi gemensamt ska förhålla oss till detta viktiga tema, allt enligt våra Ordningsföreskrifter.  

Här hittar du vår miljöpolicy, våra miljöregler samt den avfallsplan som är ett krav enligt Sjöfartsverket SJÖFS 2001:13.

Har du frågor kring miljöfrågor, kan du vända till styrelsens miljösamordnare tillika vice ordförande eller någon i styrelsen. 

Följande dokument är våra styrande dokument:

- ÅBS Miljöpolicy

- ÅBS Miljöregler

- ÅBS Avfallsplan