!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljö

I underliggande flikar hittar du våra styrande dokument gällande vårt miljöarbete inom ÅBS samt tips och råd från styrelsen, olika organ eller medlemmar.

Allas vår verksamhet i Åva ska föregås av ett miljötänk, allt för att minska en negativ miljöpåverkan på vår känsliga natur.

Vår verksamhet i Åva startade för mer än 40 år sedan, en tid då medvetenheten och kunskaperna om olika kemikaliers påverkan på miljön inte var i fokus. Det som varit kan vi inte låta vara ogjort, men vi kan definitivt agera helt annorlunda nu när vi vet så mycket mer.

Åva Båtsällskap ska sträva efter att vara en förebild för våra medlemmar samt hjälpa dem utan båtägarvana att tänka rätt.

Vår vice ordförande ansvarar för att utveckla samt kontinuerligt följa upp vårt miljöarbete. Arbetet redovisas vid varje styrelsemöte.

Tänk smart - Tänk miljösmart!

Kolla även länken till Havs- och vattenmyndigheten. Bra länk

Kolla också Båtmiljö som nu är tillbaka under Båtunionen.