!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlemsinfo

Medlem i Åva Båtsällskap – ett givande och ett tagande

ÅBS- Ideell förening eller Marina?

Det som skiljer dessa båda är enkelt uttryckt att i en ideell båtklubb jobbar medlemmarna för att hålla kostnaderna och därför avgifterna nere på en attraktiv nivå medan man på en Marina köper alla tjänster och kan använda hela sin fritid till båtägandet. ÅBS är en nära 100%-ig ideell förening!

Hur  jobbar vi i ÅBS?

Vi har i princip fem kategorier:

  1. Fötroendevalda i styrelsen och kommitteér, totalt ca 23 medlemmar
  2. Ett antal arbetsgrupper som jobbar med löpande underhåll av mastkran, staket, traktor, slamkrypare, el, larm/data, bryggor, byggnader, rör, trädgård, vagnar etc., allt för att vår ”vardag” i klubben ska fungera.
  3. Våra arbetskvällar på torsdagar samt vår- och höststädningsdagar. Som medlem har du arbetsplikt (minst två pass på 4 tim per år) och då passar vi på att storstäda varvet och hamnen.
  4. Extra arbetsinsatser exempelvis när ett större arbete, planerat eller akut, kräver medlemmars gemensamma insats. Detta är extra viktigt vid ex. bygget av garage, mastskjul etc.
  5. Sist och allra viktigast är alla medlemmars agerande. Om alla eftertänksamt undviker att missköta vår anläggning, håller rent och snyggt, småfixar innan större skador skett – ja det är då vi kan titta på vår klubb med stolthet.

Lika självklart måste ovanstående ambulera mellan medlemmarna i klubben. Ingen ska behöva känna tvånget att alltid vara den som jobbar. Ni som inte deltagit i någon grupp eller förtroendepost, bör kanske fundera på att göra det. Det är faktiskt roligare än man kan tro.

Kontakta någon i styrelsen så ska vi hjälpa till att koppla ihop dig med rätt person. Kontaktlista till styrelsen. Om du är intresserad i att jobba aktivt i styrelsen kan du också kontakta valberedningen.

Många är de som besöker oss och med avundsjuka ser på vår anläggning, maskiner, parkering och närheten till ytterskärgården. Vi ska vara riktigt stolta över detta då det är vi som tillsammans som skapat möjligheten.

Stolta hälsningar från er styrelse, såväl nuvarande som tidigare.

Uppdaterad 2018-05-19