!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Aktuell styrelse 2018

Mailadresserna ej klickbara för att förhindra SPAM, för kompletta uppgifter inkl telefon, ladda hem Kontaktlista som PDF - som kommer att finnas under fliken Medlemsinfo (under revision).

Befattning

Namn

E-post

 

Ordförande

Niclas Välme

ordforande@avabatsallskap.se

 

Vice ordförande

Christian Nyrén

viceordforande@avabatsallskap.se

 

Sekreterare

Ebon Lundberg Jansson

sekreterare@avabatsallskap.se

 

Kassör

Annica Falk

kassor@avabatsallskap.se

Annica Falk

Varvschef

Johan Jäderström

varvschef@avabatsallskap.se

Hamnkapten

Rainer Schramm

hamnkapten@avabatsallskap.se

 

Material-förvaltare

Ronny Mattson

maskin@avabatsallskap.se

 

Suppleant

Kerstin Brorsdotter

suppleant1@avabatsallskap.se

 

Suppleant

Mats Laukus

suppleant2@avabatsallskap.se

 

Vaktchef

Ronny Johansson

vaktchef@avabatsallskap.se

Stugchef

Raine Raassina

stugchef@avabatsallskap.se

 

Redaktion

Rainer Schramm redaktion@avabatsallskap.se

Festkommitté

Bertil Lundqvist

tusse54@hotmail.com

 

Tävlings

kommitté

Stefan Gillberg

stefan.gillberg@svt.se

Utbildnings-kommitté

Fredrik Lundberg

fredrik.lundberg1@comhem.se

 

1:e Revisor

Gabriel Bartoletti

gabriel.bartoletti@glocalnet.net

 

2:e Revisor

Lennart Jonasson

lelle@dygnet.se

 

Revisor

suppleant

Lennart Frisk

lennart.p.frisk@telia.com

 

Valberedningen, ordf.

Pål Jansson

valberedningen@

avabatsallskap.se

 

Dokument

Kontaktlista 2018-1.pdf 2018-02-21

Uppdaterad 2018-12-05 av Rainer Schramm